Strumica Оnline

Тука сме. Постоиме. Во кодовите сееме зборови. Нешто пораzлично од градот...
Сублиминирана животна есенција во естетски формат кој е лесно читлив и разбирлив, сцени кои потсетуваат на многу секојдневни човечки судбини, а сепак, длабоко проникливи со разурна поетска мисла. ... Прочитај повеќе...