Сублиминирана животна есенција во естетски формат кој е лесно читлив и разбирлив, сцени кои потсетуваат на многу секојдневни човечки судбини, а сепак, длабоко проникливи со разурна поетска мисла. ... Прочитај повеќе...